За Проекта
  • Bulgarian
(Mini-MP3-Player v2.2 (c) Ute Jacobi - unregistered version - Only Free for NonCommercial Website)
За Проекта

През 1968 Moody Blues записват в центъра на Прага видеоклип на легендарната си песен Nights in white satin.

През същата 1968 ЦК на БКП настоява да се "намери съответна форма за отклоняване искането на битълсите да участват в IX световен фестивал на младежта и студентите".

През април 1968 лидерът на ЧКП Александър Дубчек казва на Тодор Живков: "Тази година за пръв път беше проведено тайно гласуване в партията, [дотогава] имахме цензура."

По време на същия този разговор през април 1968 лидерът на БКП Тодор Живков казва на Дубчек: "У нас цензура няма, но има строг контрол и здраво държим."

През юли 1968 в чешките вестници "Литературни листи", "Земеделске новини", "Прага" и "Млада фронта" излиза манифестът "Две хиляди думи".

През юли 1968 в българския "Работническо дело" излиза статията "Две хиляди думи" или призив към контрареволюция?"

През август 1968 гражданите на чешката столица издигат лозунга "Съветският цирк отново е в Прага – не хранете и не дразнете."

През август 1968 българските участници в IX Световен младежки фестивал издигат лозунга "СССР – опора на световния мир!"

На 21 август 1968 популярното чешко списание "Свет" излиза със специално издание, на чиято корица има един-единствен въпрос, зададен на чешки и руски език: "Защо?"

На 21 август 1968 българската преса отговаря: заради "заплахата за съществуващия в Чехословакия социалистически строй."

През 1968 две държави, членували "рамо до рамо" в социалистическия лагер, се оказаха от двете страни на барикадата.

Защо и как стана това?

Проектът "Пражка пролет, Софийско лято" се опитва да даде отговор на тези въпроси чрез десетките документи, които публикува на тази страница.

Тук ще намерите:

  • фотокопия на оригинални документи от Държавния архив, от архивите на БКП, Министерството на отбраната, както и на официозната преса от онова време.
  • снимки от архивите на БТА, Министерството на отбраната, както и от лични архиви, документиращи възлови събития или атмосферата от онова време.
  • ще чуете и прочетете спомени на очевидци на събитията от 1968, ще се потопите в тогавашната атмосфера на популярната музика.
  • ще видите архивни кадри, показващи позицията на българската пропаганда, както и неизлъчвани видео материали от 1968.

Проектът "Пражка пролет, Софийско лято" се осъществява с помощта на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, Институт "Отворено общество" – София и Институт "Разум" и се продуцира от продуцентска къща Spotlight Ltd.

 
 
Copyright © 2024 Spotlight LTD. All rights reserved.